voor inwoners, met gemeenten

Zeker in het leven van een kind kunnen psychische of lichamelijke beperkingen veel invloed hebben op de ontwikkeling. Het is belangrijk om kinderen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan geschikt onderwijs. Is uw kind niet in staat om onderwijs te volgen? Dan kunt u zich beroepen op een vrijstelling van inschrijving. Dit doen we altijd op basis van een onafhankelijke beoordeling door een arts.

Voorwaarden

  • U doet jaarlijks voor 1 juli een beroep op deze vrijstelling bij het RBL.
  • U heeft een verklaring van een arts of een andere deskundige nodig.
  • Het RBL zal daarnaast een onafhankelijke arts aanwijzen om de medische situatie te beoordelen.
  • Het RBL beoordeelt of het beroep aan alle voorwaarden voldoet.

Wat moet u doen?

Neem contact met ons op.