Bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek vinden wij het belangrijk dat u tevreden bent. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen we dat graag weten. We nemen elke klacht zorgvuldig in behandeling.

Hoe wilt u uw klacht indienen?

Via onderstaand klachtenformulier
Om contact met u te kunnen opnemen, is het nodig dat u een telefoonnummer en/of e-mailadres invult. Op het ingevulde e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw klacht.

Telefonisch
U belt met de klachtenfunctionaris van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) via het centrale nummer van Regio Gooi en Vechtstreek: (035) 692 64 44.

Per post
U richt uw schriftelijke klacht aan:

Regio Gooi en Vechtstreek
Antwoordnummer 569
1400 VB Bussum
(een postzegel is niet nodig)

Klachtenregelingen

Voor de klachtenregelingen verwijzen wij u naar deĀ website van Regio Gooi en Vechtstreek, waar het RBL onderdeel van uitmaakt.