voor inwoners, met gemeenten

Ieder kind in Nederland dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In uitzonderlijke gevallen kan een kind niet naar school. Ouders kunnen dan een vrijstelling van deze inschrijvingsverplichting aanvragen.