voor inwoners, met gemeenten

Laaggeletterdheid in Nederland

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Dus ongeveer 1 op de 6 mensen! 

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Dan vind je bijvoorbeeld omgaan met een computer of een smartphone lastig. Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft gevolgen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan of hebt minder grip op je geldzaken. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving.

Herkennen

Laaggeletterden zullen pas toegeven dat zij een taalprobleem hebben als ze in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen. Zij zullen hun geheim alleen delen met een vertrouwd of bekend iemand. Dit kan een kennis zijn, maar dit kan ook iemand zijn vanuit een formele instantie als werk, de gemeente of iemand vanuit de zorg (bijvoorbeeld de huisarts). Daarnaast moet de locatie wel veilig voelen om dit te delen met de ander.

Stichting Lezen en Schrijven biedt de gratis e-learning ‘Aanpak van laaggeletterdheid’. Hierin  leer je hoe je laaggeletterden kunt herkennen en motiveren tot taalscholing. Lees meer over laaggeletterdheid in het kennisblad van Stichting Lezen en Schrijven.

Doorverwijzen

Ken je iemand die laaggeletterd is? Verwijs hem of haar door voor hulp. Je kunt daarvoor contact opnemen met onze projectleider Hetty Kulik. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 035 – 692 66 20 of per mail: info@rblgv.nl

Taalcafés

Het doel van het Taalcafé is dat deelnemers op een ontspannen manier de Nederlandse taal oefenen samen met vrijwilligers. Taal leer je niet uit een cursusboek, taal leer je door mensen te ontmoeten die de taal spreken, door samen de krant te lezen, door voor te lezen aan elkaar, door verhalen te vertellen.

En als er een plek is om elkaar te ontmoeten en de taal te leren, dan is het de bibliotheek; waar zoveel informatie en leesmateriaal voor handen is op elk niveau van taalontwikkeling.

Dus ben je of ken je iemand die extra ondersteuning of ervaring kan gebruiken met het spreken van de Nederlandse taal, kom naar het Taalcafé.

Deelname is kosteloos.

In de regio zijn onder meer Taalcafés te vinden in Bussum, Eemnes, Loosdrecht en Muiden. 

Subsidie

Als werkgever, school of bibliotheek  kun je laaggeletterden ook helpen. Wist je dat je subsidie kunt ontvangen om activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid te ondernemen? Lees meer