voor inwoners, met gemeenten

Laaggeletterdheid in Nederland

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Dus ongeveer 1 op de 6 mensen! 

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Dan vind je bijvoorbeeld omgaan met een computer of een smartphone lastig. Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft gevolgen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan of hebt minder grip op je geldzaken. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving.

Herkennen

Laaggeletterden zullen pas toegeven dat zij een taalprobleem hebben als ze in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen. Zij zullen hun geheim alleen delen met een vertrouwd of bekend iemand. Dit kan een kennis zijn, maar dit kan ook iemand zijn vanuit een formele instantie als werk, de gemeente of iemand vanuit de zorg (bijvoorbeeld de huisarts). Daarnaast moet de locatie wel veilig voelen om dit te delen met de ander.

Stichting Lezen en Schrijven biedt de gratis e-learning ‘Aanpak van laaggeletterdheid’. Hierin leer je hoe je laaggeletterden kunt herkennen en ze kunt motiveren tot taalscholing. Lees meer over laaggeletterdheid in het kennisblad van Stichting Lezen en Schrijven. En in dit document staan tips om teksten in eenvoudige taal te schrijven voor laaggeletterden.

Doorverwijzen

Ken je iemand die laaggeletterd is? Of waarvan jij vermoedt dat hij/zij laaggeletterd is? Verwijs hem of haar door voor hulp. Je kunt daarvoor contact opnemen met ikwilleren@regiogv.nl.

Meer info:

Tips:

  • Klik hier voor een app die een lastige brief samenvat in begrijpelijke taal.
  • Ga naar Vet-simpel.nl om meer te lezen over het schrijven van teksten in begrijpelijke taal.
  • Meer informatie over taalniveaus is hier te vinden.