voor inwoners, met gemeenten

Beste docent,

Wist u dat in Nederland er 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? De kans is best groot dat een bekende van u of van één van uw leerlingen hier moeite mee heeft.

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft een lessenserie (3 lessen) laten maken met de titel ‘Cijfers en letters zijn van iedereen’. Met deze lessenserie leren uw leerlingen wat de impact van beperkte basisvaardigheden is voor laaggeletterden in het dagelijkse leven.

Hoe is het om laaggeletterd te zijn? Om niet mee te kunnen doen? Hoe kan het dat jongeren een achterstand hebben? De lessenserie laat leerlingen kennis maken met Melvin en Elaf. Zij beheersten de Nederlandse taal niet/onvoldoende en zijn nu jonge taalambassadeur.

In elke les spelen uw leerlingen een game. De leerlingen gaan in deze game samenwerken met Sam, hun fictieve klasgenoot. Sam wil niet dat uw leerlingen ontdekken dat lezen en schrijven een probleem is. Toch zal Sam met uw leerlingen een schoolfeest en een sportdag moeten organiseren. Een leuke uitdaging!

Deze lessenserie is in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven tot stand gekomen. U kunt de lessenserie hiernaast gratis downloaden.

Jonge taalambassadeurs over moeite hebben met de Nederlandse taal

Jonge taalambassadeurs vertellen over omgaan met lastige situaties