voor inwoners, met gemeenten

De leerplichtambtenaar komt in beeld als er sprake is van schoolverzuim. Verzuim kan verschillende oorzaken hebben. Het kan een signaal zijn van dingen die niet goed gaan in het leven van een jongere. De leerplichtambtenaar gaat met ouders en de leerling (vanaf 12 jaar) in gesprek om te bepalen wat er nodig is om het schoolverzuim te stoppen.

Vanaf 12 jaar zijn jongeren zelf ook verantwoordelijk voor schoolverzuim.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving van hun kind bij een school/onderwijsinstelling. De leerplichtambtenaar komt in actie als een jongere geen schoolinschrijving heeft en stelt danĀ een onderzoek in.

Spijbelt uw kind? Is er sprake van ziekte? Zijn er problemen thuis?

Verzuim kan verschillende oorzaken hebben. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek, de scholen, gemeenten, jeugdgezondheidszorg en hulpverleners werken samen met ouders/jongeren om verzuim tegen te gaan.