voor inwoners, met gemeenten

Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs wordt in onze regio opgepakt volgens de MAZL-methode.

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen en is een integrale aanpak om leerlingen met ziekteverzuim tijdig te signaleren en te begeleiden. Deze methode brengt leerlingen in beeld die met de juiste aandacht en begeleiding geholpen zijn.

Bij kinderen die vaak of lang ziek zijn spelen verschillende oorzaken een rol, denk hierbij aan:

  • langdurige ziekte
  • psychosociale problematiek
  • leefstijl- en motivatieproblematiek

Bij MAZL werken scholen, jeugdartsen, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen samen op een  eenduidige manier en met zicht op elkaars verantwoordelijkheden. Zo streven we ernaar om het ziekteverzuim in onze regio terug te dringen en langdurig thuiszitten of vroegtijdig school verlaten te voorkomen.

Kijk voor aanvullende informatie op de website www.ncj.nl. Scholen kunnen leerlingen aanmelden via Jeugd en Gezin.