Leerplicht
Informatie voor ouders, leerlingen, scholen en professionals
Jongeren- team
Het Jongerenteam is er voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar
Match op Meedoen
Netwerk van professionals die werken met (kwetsbare) jongeren
Taal
Aanbod onderwijs met doel terugdringen laaggeletterdheid
Contact
Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 - 16.30 uur