voor inwoners, met gemeenten

Het RBL ziet er op toe dat ouders hun kinderen alleen thuishouden als daar een goede reden voor is. Vakanties, uitstapjes of andere activiteiten met leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen horen in de schoolvakanties gepland te worden.

Verlof van school aanvragen?

Er zijn situaties waarin het is toegestaan om uw kind thuis te houden. De leerplichtwet kent een aantal uitzonderingen voor extra verlof, zoals verlof in verband met vakantie, bijzonder verlof en religieuze verplichtingen.