voor inwoners, met gemeenten

U heeft alleen recht op extra verlof wanneer u vanwege uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:

  • Een verlofaanvraag moet ten minste 8 weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school.
  • De directeur van de school beoordeelt of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
  • Het moet worden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie 2 weken aaneengesloten verlof kan worden genomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
  • De vakantie mag nooit langer duren dan 10 schooldagen.
  • De vakantie mag nooit plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
  • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

 

Bron: Rijksoverheid