voor inwoners, met gemeenten

Wanneer uw kind intern geschorst is, mag het geen lessen volgen, maar moet hij/zij wel op school zijn. Uw kind kan ook extern geschorst worden. Dan is uw kind de toegang tot de school ontzegd. Dit betekent niet dat uw kind vrij heeft.

Voorwaarden

  • De school mag een kind maximaal vijf schooldagen schorsen.
  • De reden van de schorsing moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden.
  • De school maakt afspraken met u en uw kind over de periode van schorsing.
  • De school blijft verplicht uw kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk.
  • Ouders moeten schriftelijk bezwaar kunnen maken tegen het besluit tot schorsing.
  • Wanneer een schorsing langer dan een dag duurt, is de school verplicht om de Inspectie van Onderwijs schriftelijk in kennis te stellen en daarbij de reden te vermelden.