voor inwoners, met gemeenten

Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. Daar hoort bij dat kinderen van 5 tot 16 jaar naar school moeten, en dus leerplichtig zijn.

 

Leerplicht 16 jaar en ouder

Is een jongere ouder dan 16 jaar? Ook dan geldt voor elk kind de leerplicht, totdat hij of zij een diploma heeft gehaald voor havo, vwo of mbo niveau 2. Dit is de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt op de 18e verjaardag.

Leerplicht 18 jaar en ouder

Jongeren tussen de 18 en 23 zijn niet meer leerplichtig. Toch blijven we als RBL Gooi en Vechtstreek ook bij deze leeftijdsgroep betrokken. We motiveren jongeren waar mogelijk om een startkwalificatie te behalen, zodat ze hun kans op een baan vergroten.[/vc_column_text]

Hier vind je de Arabische versie van het informatiefilmpje