Taal

voor inwoners, met gemeenten

Voor Regio Gooi en Vechtstreek zet het Regionaal Bureau Leerlingzaken zich in om laaggeletterdheid terug te dringen. Hiervoor is een actieplan 2020-2024 opgesteld met titel: Taal is de sleutel!

Laaggeletterd betekent dat iemand zich in het dagelijkse leven en/of werksituatie onvoldoende kan redden op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Het onderdeel Taal van het Regionaal Bureau Leerlingzaken biedt mogelijkheden door middel van:

  • investeren in preventie van taalachterstand
  • voorlichting geven
  • cursussen
  • inwoners verwijzen naar mogelijkheden in eigen woongemeente

Meer weten over onderwijs in (taal- en overige) vaardigheden in de Regio Gooi en Vechtstreek?

Stuur een mail naar: ikwilleren@regiogv.nl of bel naar: 035 – 692 66 20.