Taal

voor inwoners, met gemeenten

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt het Regionaal Bureau Leerlingzaken ingezet voor de aanpak van laaggeletterdheid in Regio Gooi en Vechtstreek. Het doel is om laaggeletterdheid terug te dringen door onderwijs op het gebied van taalvaardigheid aan te bieden.

Dit doen we bijvoorbeeld door de cursus Voel je goed! aan te bieden.