Taal

voor inwoners, met gemeenten

Voor Regio Gooi en Vechtstreek zet het Regionaal Bureau Leerlingzaken zich in om laaggeletterdheid terug te dringen. Hiervoor is een actieplan 2020-2024 opgesteld met titel: Taal is de sleutel!

Laaggeletterd betekent dat iemand zich in het dagelijkse leven en/of werksituatie onvoldoende kan redden op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen en/of digitale vaardigheden.

Het onderdeel Taal van het Regionaal Bureau Leerlingzaken biedt mogelijkheden door middel van:

  • investeren in preventie van taalachterstand
  • voorlichting geven
  • cursussen
  • inwoners verwijzen naar mogelijkheden in eigen woongemeente

Op dit moment wordt in de regio de cursus Voel je goed! aangeboden. Deze cursus, in eenvoudige taal, gaat over gezond eten, bewegen en keuzes maken.

Meer weten over onderwijs in (taal- en overige) vaardigheden in de Regio Gooi en Vechtstreek?

Stuur een mail naar: ikwilleren@regiogv.nl of bel naar: 035 – 692 66 20.