voor inwoners, met gemeenten

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs

Schoolverzuim is vaak een signaal dat er iets niet goed gaat in het leven van een kind.

De leerplichtambtenaar heeft een belangrijke taak in het signaleren hiervan. Samen met ouders, het kind, scholen, samenwerkingsverbanden, het Openbaar Ministerie, gemeenten, hulpverlening en andere instanties zoeken we een geschikte oplossing. Met als doel dat ieder kind een diploma haalt.

Dat geldt voor alle kinderen en jongeren van 5 tot 23 jaar.