voor inwoners, met gemeenten

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken zet zich dagelijks in voor de jongeren in regio Gooi en Vechtstreek. Iedere jongere verdient het om onderwijs te krijgen en een diploma te halen. Die bagage is onmisbaar om in de samenleving een eigen plek te vinden.

Daarom:

  • controleren wij of leerplichtige jongeren ingeschreven staan op een school
  • treden we op als er sprake is van schoolverzuim
  • beoordelen wij verzoeken tot vrijstelling en verlofaanvragen
  • nemen wij deel aan de Zorg Advies Teams op scholen
  • begeleiden wij ook jongeren boven de 18 naar school of naar een plek op de arbeidsmarkt, dit doen wij met het Jongerenteam

Als RBL Gooi en Vechtstreek werken we samen met scholen, gemeenten en hulpverleners om schoolverzuim terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.