voor inwoners, met gemeenten

Wanneer uw kind in geschorst is, mag het geen lessen volgen. Dit betekent niet dat uw kind vrij heeft.

  • De school mag een kind maximaal vijf schooldagen schorsen.
  • De reden van de schorsing moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. De school blijft verplicht uw kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk dat de school na schooltijd met de leerling bespreekt.
  • Ouder(s) moeten schriftelijk bezwaar kunnen maken tegen het besluit tot schorsing.
  • Wanneer een schorsing langer dan een dag duurt, is de school verplicht om de Inspectie van Onderwijs schriftelijk in kennis te stellen en daarbij de reden te vermelden.