voor inwoners, met gemeenten

In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid.

Redenen voor toekennen van verlof door school:

 • Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie trouwakte)
  • bruiloft in Nederland dan maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders 1 schooldag;
  • bruiloft in het buitenland dan maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft
 • Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof
 • Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van overlijden)
  • bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen
  • bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen
  • bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag
  • Als uitvaart in het buitenland plaats zal hebben dan maximaal 5 schooldagen verlof.
 • 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s): maximaal 1 schooldag.
 • Naar oordeel van de directeur van de school/instelling gewichtige omstandigheid: maximaal 10 schooldagen verlof. De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen).

Geen reden tot toekennen van verlof door school zijn:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen
 • Tickets die als gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen
 • Kroonjaren (verjaardagen)
 • Sabbatical
 • Wereldreis / verre reis
 • Compensatie niet op vakantie kunnen door coronavirus

Voor meer informatie kijk ook op de website van de rijksoverheid

Tot en met tien schooldagen verlof?
Dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school waar uw kind les krijgt.

Meer dan tien dagen verlof?
In dat geval beoordelen wij uw verzoek. Vul hier uw aanvraag in en stuur deze naar het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Download hier het formulier.