voor inwoners, met gemeenten

De leerplichtwet biedt ouders en jongeren de mogelijkheid om verlof te krijgen voor religieuze verplichtingen.  Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden. Het verlof geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen.

Wat moet u doen?

U dient dit tijdig, indien mogelijk één week voor aanvang van de religieuze verplichting, te melden bij de directeur van de school.