voor inwoners, met gemeenten

Leerlingen die zonder geldige reden niet naar school komen, zijn ongeoorloofd afwezig. Dit verzuim wordt met de leerling en/of ouders besproken. Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het RBL.

De leerplichtambtenaar voert gesprekken met ouders en leerling om het verzuim te stoppen. Als het nodig is verwijzen wij door naar de jeugdhulpverlening of wordt een (Halt) proces-verbaal opgemaakt.

Handhaving bij coronagerelateerd verzuim

Door de coronamaatregelen is handhaven van de regels soms ingewikkeld. Vanuit het Openbaar Ministerie is handhaving voor het volgende specifieke geval nu duidelijk.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken voert handhavende maatregelen uit als jongeren schooltijd missen doordat zij afreizen naar een, door de overheid gemarkeerd, oranje of rood gebied en door ziekte (coronagerelateerd) niet tijdig kunnen terugkeren of in quarantaine moeten.

Wanneer, om welke reden dan ook, de jongere vast zit in het buitenland of in quarantaine moet terwijl de lessen alweer zijn begonnen, dan dienen ouders contact op te nemen met school. Als school geen afstandsonderwijs aanbiedt of er wordt geen (afstands)onderwijs gevolgd, dan kan deze periode beschouwd worden als ongeoorloofd verzuim. Dit omdat deze quarantaine redelijkerwijs voorzienbaar is en daarop kan worden geanticipeerd. Dit is anders bij quarantaines die bijvoorbeeld te maken hebben met het feit dat iemand in de (woon)omgeving besmet blijkt te zijn.

Dringend advies

Het dringende advies is dus om de situatie in het land waar naartoe gereisd zal worden, goed in de gaten te houden. Anticipeer waar nodig!