voor inwoners, met gemeenten

Er zijn situaties waardoor een kind (tijdelijk) niet naar school kan, bijvoorbeeld bij ziekte of psychische klachten. Het is belangrijk dat ouders de school hierover tijdig informeren. De school registreert dit als ‘geoorloofd verzuim’. In overleg met de school helpt het RBL om een passende oplossing te vinden, zodat het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan. Ook kunnen we de gemeente of andere hulpverlening inschakelen voor ondersteuning.

De schoolarts en/of de leerplichtambtenaar worden betrokken als er zorgen zijn over het welzijn van een leerling, of als onduidelijk is waarom een kind langdurig of structureel verzuimt.

De school zoekt samen met ouders en de leerling naar een passende oplossing, zodat het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan.