voor inwoners, met gemeenten

Uw kind staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente maar volgt onderwijs in het buitenland. Uw kind kan alleen een vrijstelling krijgen als hij/zij een volledig schooljaar in het buitenland naar school gaat. Houdt u er rekening mee dat wanneer uw kind langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, hij/zij uitgeschreven moet worden uit het bevolkingsregister. Verhuist uw kind naar het buitenland? Dan is een vrijstelling niet nodig.

Download hier het aanvraagformulier vrijstelling

Wat moet u doen?

  • U geeft jaarlijks, voor 1 juli, aan dat u een beroep wilt doen op deze vrijstelling voor uw zoon/dochter.
  • U toont door middel van een inschrijfbewijs aan dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.