voor inwoners, met gemeenten

Ouders zoeken voor hun kind een schoolomgeving die aansluit bij de eigen waarden en levensovertuiging. In het Nederlandse schoolsysteem is ruimte voor uiteenlopende schooltypen. Is er geen school op redelijke afstand vanaf uw woonadres die aansluit bij uw levensbeschouwelijke richting? Dan kunt u als ouders een beroep doen op een vrijstelling van inschrijving.

Wat moet ik doen?

  • U geeft schriftelijk aan waarom u bezwaar heeft tegen de richting van alle scholen in een straal van 6 km (primair onderwijs) of 20 km (voortgezet onderwijs) vanaf het woonadres.
  • Uw kind mag in het jaar voorafgaand aan de kennisgeving niet op een school/ een van deze scholen ingeschreven zijn geweest.
  • U moet jaarlijks, voor 1 juli een beroep doen op deze vrijstelling.
  • Wij toetsen het beroep op vrijstelling.