voor inwoners, met gemeenten

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar school. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek te belastend zijn. Uw kind heeft tot de 6e verjaardag recht op 5 uur per week verlof.

Wat moet ik doen?

  • Meld tijdig bij de directeur van de school dat u van dit verlofrecht gebruik wilt maken.
  • Zijn deze 5 uren vrijstelling niet voldoende voor uw kleuter? U kunt 5 uur extra verlof aanvragen bij de directeur van de school.