voor inwoners, met gemeenten

Leerlingen en ouders moeten zich houden aan het schoolrooster. Een kind heeft namelijk behalve recht op onderwijs ook de plicht om daadwerkelijk onderwijs te volgen. Als een leerling verzuimt, dan zijn ouders hier verantwoordelijk voor. Vanaf twaalf jaar zijn leerlingen zelf ook verantwoordelijk.

Spijbelt uw kind? Is er sprake van ziekte? Zijn er problemen thuis?

Verzuim kan verschillende oorzaken hebben. Het kan een signaal zijn van dingen die niet goed gaan in het leven van uw kind. Daarom werken het RBL Gooi en Vechtstreek, de scholen, gemeenten, hulpverleners samen met ouders om verzuim tegen te gaan.