voor inwoners, met gemeenten

Wat is en wat doet de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)?

Publicatiedatum: 13 december 2022

Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs voortijdig, dus zonder startkwalificatie. Zij komen in beeld bij de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie (RMC). In Regio Gooi en Vechtstreek is dit bij het Jongerenteam. De RMC-wetgeving maakt het mogelijk deze jongeren in beeld te krijgen en te begeleiden richting een opleiding of een leerwerktraject. De manier waarop RMC dit organiseert verschilt per regio. RMC-trajectbegeleiders werken bijvoorbeeld vanuit de gemeente, een regionaal bureau leerlingzaken, een ROC of een jongerenloket.

Deze video legt in het kort uit wat de RMC doet.

Ook is er een document gemaakt waarin in beeld gebracht is hoe voortijdig schoolverlaten wordt bestreden.

Training #WelkeToekomstKiesJij

In regio Gooi en Vechtstreek biedt het Jongerenteam een heel praktische gratis training voor jongeren die twijfelen wat ze willen doen na hun examens of die gestopt zijn met hun studie om welke reden dan ook. In de training #WelkeToekomstKiesJij onderzoekt de jongere wat hij/zij belangrijk vindt in het leven. Wat echt bij hem/haar past en waarom. Doordat de jongere zichzelf leert kennen in de training, maakt hij/zij bewust én vol zelfvertrouwen een keuze naar een nieuwe stap in de toekomst. Lees meer over de training of neem contact op met het Jongerenteam. We vertellen graag meer!

Binnenkort start er weer een gratis training!

De eerstvolgende training #WelkeToekomstKiesJij start op maandag 30 januari 2023 om 14.00 uur. Duur van de training: 6 dagdelen (wekelijks).

Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Een startkwalificatie biedt de beste garantie voor een structurele plek op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2, 3 of 4 van het mbo.

Meer nieuws

Al het nieuws