voor inwoners, met gemeenten

Training #WelkeToekomstKiesJij coronaproof

Publicatiedatum: 4 februari 2021

Door de coronamaatregelen waren we genoodzaakt om onze training #WelkeToekomstKiesJij op een andere manier aan te pakken. Voorheen startten we twee keer per jaar met een training, waar maximaal 14 deelnemers aan mee konden doen.  De aanpak is iets gewijzigd zodat het nu mogelijk is om de training, geheel coronaproof, met maximaal 4 deelnemers te kunnen uitvoeren.

Inmiddels zijn er zelfs al twee groepjes gestart. De deelnemers en de trainers zijn zeer positief over de opzet. Ze ervaren de kleine groepjes als veilig en positief. Het doel van de training is hetzelfde gebleven: de deelnemende jongeren hebben aan het einde van de training een persoonlijk toekomstplan.

In de trainingsgroepjes kunnen jongeren veel van elkaar leren en ze kunnen elkaar motiveren. Het jongerenteam wil de jongeren bewust maken van de eigen regie over hun toekomst en daarvoor handvatten aanreiken.

De training #WelkeToekomstKiesJij is bedoeld voor jongeren tussen 16 en 23 jaar wonend in regio Gooi en Vechtstreek zonder startkwalificatie en zonder schoolinschrijving, maar ook voor jongeren mèt schoolinschrijving die niet de juiste opleidingskeuze gemaakt hebben.

Meer informatie en aanmelden kan via onze website.

#WelkeToekomstKiesJij

Meer nieuws

Al het nieuws