voor inwoners, met gemeenten

Verzuim in coronaperiode

Publicatiedatum: 7 april 2020

Sinds de scholen gesloten zijn vanwege de coronacrisis wordt digitaal onderwijs gegeven aan jongeren, zodat ze thuis lessen kunnen blijven volgen. Niet alle jongeren volgen deze digitale lessen.

Er komen bij ons veel vragen over ‘digitaal spijbelen’, leerlingen die niet inloggen op de lessen, huiswerk niet inleveren of leerlingen met wie geen contact te krijgen is. Deze vorm van spijbelen was nog niet bekend en is daarom niet opgenomen in de Leerplichtwet.

Inmiddels hebben wij een procedure opgesteld om, in samenwerking met de scholen, dit verzuim tegen te gaan. Wij worden actief ingezet als jongeren niet deelnemen aan de online lessen.

Hier een indruk hoe wij te werk gaan.

Meer nieuws

Al het nieuws