voor inwoners, met gemeenten

Succesvolle afsluiting pilottraining #Welketoekomstkiesjij

Publicatiedatum: 23 december 2019

Maandag 16 december ontvingen 17 jongeren die deelnamen aan de training #Welketoekomstkiesjij een certificaat van regionaal bestuurder Jeugd en Onderwijs Karin van Hunnik. De training is een nieuwe aanpak van het jongerenteam van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) in samenwerking met Floor Jongerencoaching om jongeren, die zijn gestopt of dreigen uit te vallen op school, perspectief te bieden.

Het jongerenteam van het RBL Gooi en Vechtstreek zet zich in om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en terug te dringen. Met de pilot #welketoekomstkiesjij maken zij de jongeren zélf verantwoordelijk voor ideeën en mogelijkheden ten behoeve van hun eigen toekomst. Tijdens de training werd stilgestaan bij hun persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en het inzetten van hun netwerk. De jongeren hebben doelen gesteld om dichter bij hun toekomstdroom te komen. Vorige week maandag hebben zij hun plannen gepitcht.

Karin van Hunnik was zeer onder de indruk van de talenten en openheid van de jongeren: ‘We moeten goed naar de jongeren luisteren als het gaat om wat kinderen ondervinden in hun schoolloopbaan.’

De aanwezige jongeren wezen op de problemen die zij ervaren bij de overgang van voortgezet onderwijs naar het MBO. ’Niet alle jongeren zijn geschikt voor de schoolbanken, maar willen wel een diploma. Maar je valt als jongere dan buiten het systeem. Daar ben ik enorm op vastgelopen’, aldus één van de deelnemende jongeren.

Van Hunnik: ‘Een aandachtspunt voor het onderwijs en ons als wethouders onderwijs!’

Aanmelden voor de training kan via www.rblgv.nl/18-jaar-en-ouder/training-welketoekomstkiesjij/

Meer nieuws

Al het nieuws