voor inwoners, met gemeenten

Overdracht Weesp naar Amsterdam

Publicatiedatum: 14 december 2021

Overdracht Weesp naar Amsterdam

Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij gemeente Amsterdam. Weesp is dan geen onderdeel meer van regio Gooi en Vechtstreek. Daarom draagt het Regionaal Bureau Leerlingzaken het toezicht op de leerplicht en haar RMC-werkzaamheden over aan gemeente Amsterdam. Dit gebeurt al vanaf 1 januari 2022.

Om wie gaat het?

  • Alle leerplichtige kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar die wonen in Weesp.
  • Alle jongeren van 18 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben en wonen in Weesp.

Wat verandert er per 1 januari 2022?

  • Wanneer scholen, via DUO, een melding doen van ongeoorloofd verzuim dan komt deze melding terecht bij gemeente Amsterdam.
  • Gemeente Amsterdam is aanspreekpunt bij vragen over verzuim, verlof etc.
  • Er zal een leerplichtambtenaar of RMC-consulent vanuit gemeente Amsterdam betrokken zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de overdracht van Weesp naar gemeente Amsterdam is te vinden op de website: https://weesp.amsterdam.nl/  Ook de lokale mediakanalen verstrekken informatie over de fusie.

Woonachtig in Weesp en vragen?

Vanaf 1 januari 2022 kunnen vragen gesteld worden via weespamsterdam@amsterdam.nl

Neem tot en met 31 december 2021 gerust contact met ons op:

  • E-mail: info@rblgv.nl
  • Telefoon (035) 692 66 20

Hoe zit het met delen van gegevens?

Voor wat betreft het delen van gegevens is regio Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor een zorgvuldige overdracht. Daarna is gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van de gegevens.

Meer nieuws

Al het nieuws