voor inwoners, met gemeenten

Artikel Gooi en Eemlander / Regio Gooi en Vechtstreek is geen leerlingen kwijt

Publicatiedatum: 16 april 2020

In de Gooi- en Eemlander van 10 april jl. stond een artikel over verzuim in de coronaperiode in onze regio. Karin van Hunnik, portefeuillehouder jeugd en onderwijs  is aan het woord en geeft inzicht in  de situatie in onze regio.

Karin Kunnik: “Geen enkel kind mag uit het oog verloren worden”

Citaat:

‘Verontrustende landelijke cijfers deze week over het aantal leerlingen dat ‘kwijt’ is. Met zo’n 5.200 scholieren zouden scholen geen contact meer hebben door de coronacrisis. Dan verwacht je er in Gooi en Vechtstreek ook tientallen. ‘Gelukkig niet’, zegt Karin van Hunnik, portefeuillehouder jeugd en onderwijs voor de regio. ‘Bij ons ging het slechts om één leerling waarvan we niet wisten waar hij of zij was. Inmiddels is daar weer contact mee.’

En ook de verzuimcijfers vallen, vooralsnog, mee. In de eerste weken moesten scholen zelf actief achter hun leerlingen aan, maar sinds 2 april moet verzuim in coronatijd gemeld worden bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Daar zijn in een week tijd 24 meldingen binnengekomen, vier uit het primair onderwijs, vier uit het voortgezet onderwijs en zestien uit het MBO. ‘Bij deze meldingen is er wel meer  aan de hand dan dat een leerling een keer niet aanwezig is in een online-les’, zegt Van Hunnik.

Geen boetes

Anders dan voor de coronacrisis neemt het bureau nu vanuit een ‘zorggedachte’ contact op met de leerling en de ouders, niet vanuit de ‘handhavingsgedachte’. ‘We gaan dus geen boetes uitdelen’, zegt Van Hunnik. ‘We kijken naar de oorzaak van het verzuim en wat we kunnen doen om deze leerlingen weer hun lessen te laten volgen. We hebben tien gezinssituaties waarbij we echt op huisbezoek gaan om te bespreken hoe we de situatie kunnen verbeteren. Volgens de richtlijnen van het RIVM natuurlijk.’

Ook is de regio druk met de zorg voor kinderen in onveilige thuissituaties. ‘Kwetsbare gezinnen zijn gelukkig bekend bij scholen, Veilig Thuis of Jeugd en Gezin. Door alle quarantaine maatregelen neemt de druk zeker in deze gezinnen toe. Ook hen benaderen we actief om te kijken wat ze nodig hebben.’

Noodopvang

Zo is de noodopvang op kinderdagverblijven en basisscholen sinds een week ook open voor deze doelgroep. Hierdoor neemt het aantal opgevangen kinderen op kinderdagverblijven (nu 594) licht toe. En ook op middelbare scholen, die niet verplicht zijn om noodopvang te regelen, worden in de regio 44 kwetsbare kinderen opgevangen. Daarnaast biedt Unita (samenwerkingsverband passend onderwijs) aan zeventien scholieren in de regio thuisondersteuning.

Van Hunnik: ‘Mooi om te zien dat door intensieve samenwerking zorgorganisaties, scholen, gemeenten en onze regio de noodopvang zo snel op de rit hebben gekregen. Geen enkel kind mag uit het oog verloren worden.’

Meer nieuws

Al het nieuws