voor inwoners, met gemeenten

Schoolverzuim kan een signaal zijn dat het niet goed gaat met een jongere. Daarom werken wij vanuit het RBL samen met hulpverleningsinstanties, zodat jongeren de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin risicosignalen van verschillende instanties worden verzameld. Jongeren die hulp nodig hebben worden zo tijdig opgemerkt.
Ook de consulent voortijdig schoolverlaten kan een signaal afgeven in de verwijsindex.
Download hier de folder verwijsindex jongeren.

Meldcode

Het RBL werkt met de landelijk verplichte meldcode. Wanneer een school of de consulent voortijdig schoolverlaten een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zal dit met de jongere besproken worden. Zo nodig wordt er hulp georganiseerd of zal Veilig Thuis betrokken worden.