Nieuws

voor inwoners, met gemeenten

Netwerkbijeenkomst 4 maart verschuift naar 18 maart om 10.00 uur!

Een deelnemer uit het netwerk attendeerde ons op de uitnodiging van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regionale Werktafel – Aanpak Jeugdwerkloosheid. Deze online bijeenkomst is gepland op donderdag 4 maart aanstaande vanaf 10.00 uur. Dit is precies de tijd waarop wij een netwerkbijeenkomst Match op Meedoen gepland hadden. Hierbij een link naar brochure van het Ministerie over ‘Jongeren in een kwetsbare positie – Goede voorbeelden van regionale samenwerking om jongeren op weg te helpen’.

Omdat anderen uit ons netwerk bij de bijeenkomst van het Ministerie aanwezig zullen zijn, hebben wij  onze netwerkbijeenkomst verschoven naar donderdag 18 maart aanstaande om 10.00 uur. De agenda en de link naar deze netwerkmeeting ontvangen jullie te zijner tijd.

Gooi On Stage

Ondanks de gevolgen van het coronavirus gaat Het Gooi On Stage dit jaar ‘gewoon’ door. Hierbij de flyer. Er is een noodscenario ontwikkeld, waardoor het voor ruim 800 vmbo-leerlingen mogelijk is om contact te leggen met beroepsbeoefenaren in de regio. De Doe Dag (10 juni) zal zoveel mogelijk op de ‘ouderwetse’ wijze worden georganiseerd. Uiteraard op een veilige en verantwoorde manier.

Hier zie je de bedrijven die zich reeds aangemeld hebben www.hetgooionstage.nl/beroepen

Wil je ook een bijdrage leveren aan Het Gooi On Stage? Neem dan gerust contact op: mail@hetgooionstage.nl

Werving jongeren voor onderzoek onverwachte valse start op de arbeidsmarkt

Het Verwey-Jonker instituut heeft ons gevraagd vooral jongeren die recent een mbo-opleiding hebben afgerond en jongeren die vsv-er zijn, te vragen deel te nemen aan hun onderzoek. Meer informatie is te vinden in de informatiebrief en flyer. Indien je graag aanvullende of andere informatie wilt ontvangen hierover kun je contact opnemen met Liselotte van Loon-Dikkers, onderzoeker, telefoonnummer 06 – 55 34 09 75 of per mail LvanLoon@verwey-jonker.nl