Nieuws

voor inwoners, met gemeenten

* NIEUW: GRATIS WORKSHOPS VOOR JONGEREN

mei 2021: Het Jongerenteam van RBL blijft zich ontwikkelen en zich aansluiten op de behoefte van de jongeren in onze regio. Daarom organiseren wij vanaf nu ook workshops over actuele onderwerpen voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar.

Training #WelkeToekomstKiesJij

Ook nog even een opfrissertje: de  training #WelkeToekomstKiesJij blijkt goed te werken in de huidige vorm (coronaproof in groepjes van 4 a 5 jongeren). Er zijn geen vaste data voor de training. Bij voldoende aanmeldingen start er weer een nieuwe training. De trainingsdagen worden aangepast op de beschikbaarheid van de trainer en de  jongeren.

Jongeren, zonder startkwalificatie, die niet meer gemotiveerd zijn voor hun huidige opleiding, en voortijdig schooluitvallers kunnen zich aanmelden. Er wordt gestart met een mini-assessment, een uitgebreide beroepskeuzetest, daarna werken de jongeren gedurende 6 weken aan hun persoonlijke  toekomstplan.

Wij zijn ontzettend enthousiast en zien jongeren tijdens deze training in beweging komen!  Heb jij jongeren in beeld die de training goed kunnen gebruiken? Kijk op  http://www.rblgv.nl/jongerenteam/training-welketoekomstkiesjij/ voor meer informatie en bied de jongeren hulp bij het aanmelden.

Nieuw: Workshops

Voorheen kregen jongeren tijdens de training #WelkeToekomstKiesJij veel praktische informatie over diverse onderwerpen. We bieden nu de workshops separaat aan met de volgende onderwerpen:

Jongeren van 16 tot 23 jaar kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een gratis workshop over deze onderwerpen bij het Jongerenteam.

Ken jij jongeren die wel wat hulp/praktische informatie kunnen gebruiken over genoemde onderwerpen? Op www.rblgv.nl/jongerenteam/workshops is meer info over de workshops te vinden en kan worden ingeschreven op  één of meerdere workshops.

De workshops over opleidingen, solliciteren en budgetteren starten al in juni!

de andere workshops gaan na de zomervakantie van start, maar daar kunnen jongeren zich al wel voor aanmelden. Kijk op onze website! www.rblgv.nl/jongerenteam

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op! jongerenteam@rblgv.nl

*Wisseling contactpersonen Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

mei 2021: Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief reageerde Henk Harink per mail naar ons. We kennen Henk allemaal als trouwe deelnemer van het netwerk namens SBB. Hij schreef ons het volgende:

We hebben wat wisselingen ten aanzien van de regio-indeling. Regio Gooi en Vechtstreek wordt weer gekoppeld aan regio Groot-Amsterdam. Dit betekent dat @Eva Botman en @Brahim el Hattachi jullie contactpersoon blijft respectievelijk wordt.

Ik heb altijd erg genoten van onze samenwerking en de samenwerking in de regio waarin Match op Meedoen een aanjager was . Ik heb ook hele goede reacties gekregen naar aanleiding van de webinar over doelmatigheid, stagetekorten en de drieleerroutes van het mbo. De drie leerroutes (diploma (BBL en BOL), mbo certificaten en de mbo praktijkverklaring) zijn erg nuttig voor doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daar is immers sprake van een sterke begrenzing van de leermogelijkheden, de drievoudige kwalificering is lang niet altijd haalbaar.

Mooi is het dan ook om te zien dat praktijkleren via de mbo praktijkverklaring goed op de kaart staat in regio Gooi en Vechtstreek. De praktijkverklaring was via de Boris route al verankerd bij de Gooise praktijkschool en deels bij de vso’s, maar nu zijn er ook ontwikkelingen om de praktijkverklaring uit te rollen voor de doelgroepen VSV, werkzoekenden, werkenden en dergelijke met samenwerking van mbo college Hilversum.

Kortom met pijn neem ik afscheid. Ik had de totale uitrol van de drie mbo leerroutes voor alle doelgroepen nog willen helpen opzetten. Nu de mooie taak voor Eva en Brahim 😊

Het gaat jullie allen goed!

Henk Harink’

Ter info en mogelijk ten overvloede:

In dit filmpje vertellen werkgever en werknemer wat het hen oplevert.

In dit filmpje zie je hoe sociale werkvoorziening Wedeka mensen omschoolt naar de schoonmaak waarna ze met een praktijkverklaring aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt.

In dit filmpje zie je hoe Jumbo graag mensen aanneemt op basis van een praktijkverklaring.

Folder werkgever en folder kandidaat

Pilot Praktijkleren 2020 Regio Foodvalley – YouTube  voorbeeld ROSA NOVA

Pilot Praktijkleren | FoodValley (lerenenwerken.nl)

Overige informatie over LLO (leven lang ontwikkelen) vanuit S-BB en partners:

 LLO op website S-BB

Leven lang ontwikkelen | SBB (s-bb.nl)

Leerbanen voor werkenden en werkzoekenden | SBB (s-bb.nl)

Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo | SBB (s-bb.nl)

Aanpak voor kwetsbare jongeren:

Aanpak voor kwetsbare jongeren | SBB (s-bb.nl)

 Overzicht pilots en experimenten met de kwalificatiestructuur:

Pilots en experimenten met de kwalificatiestructuur | SBB (s-bb.nl)

MBO opleidingen en bewijsstukken:

Diploma’s, certificaten en verklaringen in het mbo | Brochure | Rijksoverheid.nl

*Gratis uitje Muiderslot voor jongeren tussen 12 en 24 jaar

mei 2021: Nu de RIVM maatregelen een beetje versoepeld worden is het hoog tijd om leuke activiteiten te gaan ondernemen. Voor alle jongeren die zich eenzaam voelen en die daardoor thuis zitten en eraan toe zijn om naar buiten te gaan en het leuk vinden een echt kasteel te gaan bezoeken bieden wij in samenwerking met het Muiderslot een kosteloos uitje aan op zaterdag 12 en 19 juni; zie bijlage met uitnodiging. Alles wordt coronaproof georganiseerd. Als het weer het toelaat vinden de activiteiten buiten plaats. Het kasteel Muiderslot is helaas niet rolstoeltoegankelijk. Als de mobiliteit van de jongere beperkt is laat het dan weten dan bekijken we per situatie wat wel mogelijk is.

Je kunt deze uitnodiging breed uitzetten binnen je eigen netwerk om jongeren te werven in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar voor een kosteloos verzorgd uitje naar het Muiderslot om deel te nemen aan allerlei leuke workshops.

De jongeren kunnen samen met iemand komen dus bijvoorbeeld vader, moeder, familie, begeleider, maatje. Het enige wat zelf geregeld moet worden is het vervoer  van en naar het Muiderslot.  Het zou mooi zijn als ze door hun begeleider, maatje, familie worden gebracht.  Er mag 1 persoon mee per jongere. Aanmelden via info@maatjesprojectgooi.nl Hoe eerder hoe beter want VOL=VOL.

Met vriendelijke groet,

Marjan Ockeloen, directeur Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek

06-48406176 / marjan@maatjesprojectgooi.nl

*Begeleid jij jongeren die blowen of drinken?

mei 2021: Wees bewust van de impact die blowen of drinken op het leven van jongeren kan hebben. En belangrijk: verwijs op tijd door!

Verslapen, slecht kunnen concentreren, passief zijn; allemaal signalen die kunnen duiden op het gebruik van alcohol of andere drugs. Het gros van de mensen gaat verstandig om met het gebruik hiervan. Een kleine groep vindt het lastiger en ervaart problemen op school, werk of relaties.

Vanuit Jellinek Preventie worden open gesprekken met jongeren gevoerd om ze bewust te maken van hun gebruik. Daardoor kunnen ze bewustere keuzes maken. Hier is geen verwijzing voor nodig.

Benieuwd naar meer signalen, wil je sparren over een situatie of tips over hoe je hierover het gesprek aan kan gaan? Mail dan naar preventiegv@jellinek.nl of bel de Jellinek Advieslijn op 088 505 1220.

Dagmar Lips | Preventiewerker

A Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdam

T 06 – 52451193

E dagmar.lips@jellinek.nl

www.jellinek.nl

*Jongerenteam in regionale krant

mei 2021: Kortgeleden stond er een artikel in De Gooi en Eemlander over ons Jongerenteam.

Meer informatie op onze website.

Aanmelden van jongeren voor de diverse nieuwe workshops (over opleidingen, werken, geld en gezondheid) en voor de training #WelkeToekomstKiesJij is mogelijk!

Ook kunnen jongeren wekelijks vrijblijvend terecht bij de inloop van het Jongerenteam op maandagmiddag.

*JEJO Project Hilversum

mei 2021: Bij een groot aantal jongeren in Hilversum Oost bestaat het gevaar van voortijdig schoolverlaten of veel verzuim. Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken.

Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten en overlast-gevende samenscholingen betrokken te raken. Mensen zonder een startkwalificatie hebben ook hogere zorgkosten. Met JEJO bieden we de mogelijkheid om het tij op een positieve manier te keren door middel van huiswerkbegeleiding, oudervoorlichting en ruimte voor talentontwikkeling (sport- en culturele activiteiten).

Als jongeren eenmaal in een sportgroepje meedoen en daar zich beter in voelen, dat dit ook effect heeft op andere problemen. Ze worden sterker en durven meer voor zichzelf te kiezen.

Ons doel is dat jongeren bij wie het niet lekker loopt, zich aansluiten bij ons project. Door te kiezen voor deelname krijgen ze de benodigde ondersteuning om na een jaar zelfstandig en met een repertoire aan opgebouwde skills met zelfvertrouwen hun verdere loopbaan ontwikkelen. Wij verwachten hiermee de zelfregie van de jongeren te vergroten.

Kortom: Het JEJO-Project bestaat uit leuke activiteiten, sportactiviteiten, coaching, huiswerkbegeleiding en meer. We hopen dat de Hilversumse jongeren ons weten te vinden die wel een duwtje in de rug en/of leuke (sociale) ervaringen kunnen gebruiken!

Instagram: jejo_project

E-mail: jejoproject@versawelzijn.nl

Coördinator: Yvon Dalhuijsen, tel. 06 8219 2757 (op dinsdag)

*Opleidingen en arbeidsmarktpositie

mei 2021: Onlangs organiseerde Ingrado, de beroepsvereniging van leerplicht en RMC, een webinar over mbo-opleidingen met een gunstige arbeidsmarktpositie. Hier tref je de informatie die door het UWV en SEO werd gedeeld, naar aanleiding van hun onderzoek. Erg interessant!

De belangrijkste conclusies:

  1. De opleidingsrichting is zeer bepalend voor de arbeidsmarktpositie; technische en zorgopleidingen beste posities.
  2. Niet alleen voor de startpositie, maar ook 10 jaar later.
  3. Een betere arbeidsmarktpositie na een leerbaan (BBL).

*Doelgroepregister (vervolg); voor elk probleem is een oplossing

mei 2021: In de vorige netwerkbijeenkomst hebben we het gehad over het doelgroepregister. De volgende vraag/casus kwam aan de orde:

Een jongere van het pro of vso kan zonder verdere (fysieke) beoordeling worden opgenomen in het doelgroepregister. Hiervoor is het belangrijk dat hij of zij kan aantonen dat hij op het pro of vso heeft gezeten. Als een jongere dit pas een tijdje na het verlaten van de school doet, is het achterhalen van een inschrijfbewijs soms een probleem.

Na de bijeenkomst zijn we hierop door gegaan en verder gevraagd bij het UWV en dit leverde de volgende oplossing op: Belangrijk is dat er “bewijs” moet zijn dat iemand vso/pro onderwijs heeft gevolgd. Als dit uit de uitdraai van ‘Mijn Duo’ duidelijk blijkt, is dit voldoende als bewijs om mee te sturen met de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (ABA).

Iedere jongere kan inloggen in ‘mijn DUO’ met zijn DigiD en daar zijn eigen schoolhistorie terug vinden. Bij de huidige generatie jongeren gaat dit in ieder geval terug tot en met de middelbare school.

*Jongeren in een kwetsbare positie

Hierbij een link naar de brochure van het Ministerie over ‘Jongeren in een kwetsbare positie – Goede voorbeelden van regionale samenwerking om jongeren op weg te helpen’.

*Gooi On Stage

Ondanks de gevolgen van het coronavirus gaat Het Gooi On Stage dit jaar ‘gewoon’ door. Hierbij de flyer. Er is een noodscenario ontwikkeld, waardoor het voor ruim 800 vmbo-leerlingen mogelijk is om contact te leggen met beroepsbeoefenaren in de regio. De Doe Dag (10 juni) zal zoveel mogelijk op de ‘ouderwetse’ wijze worden georganiseerd. Uiteraard op een veilige en verantwoorde manier.

Hier zie je de bedrijven die zich reeds aangemeld hebben www.hetgooionstage.nl/beroepen

Wil je ook een bijdrage leveren aan Het Gooi On Stage? Neem dan gerust contact op: mail@hetgooionstage.nl

*Werving jongeren voor onderzoek onverwachte valse start op de arbeidsmarkt

Het Verwey-Jonker instituut heeft ons gevraagd vooral jongeren die recent een mbo-opleiding hebben afgerond en jongeren die vsv-er zijn, te vragen deel te nemen aan hun onderzoek. Meer informatie is te vinden in de informatiebrief en flyer. Indien je graag aanvullende of andere informatie wilt ontvangen hierover kun je contact opnemen met Liselotte van Loon-Dikkers, onderzoeker, telefoonnummer 06 – 55 34 09 75 of per mail LvanLoon@verwey-jonker.nl