voor inwoners, met gemeenten

Het netwerk Match op Meedoen in regio Gooi en Vechtstreek houdt regelmatig (online) netwerkbijeenkomsten. Als u voor deze bijeenkomsten uitgenodigd wilt worden, stuur dan een mail naar matchopmeedoen@regiogv.nl en vertel waarom u wilt toegevoegd worden aan ons netwerk en welke werkzaamheden u doet.

Informatie over de laatste online meeting op 26 november jl. is hier te vinden.

De geplande bijeenkomsten zijn:

  • 18 maart 2021
  • 27 mei 2021

De netwerkbijeenkomsten worden telkens gehouden vanaf 10.00 uur. De opname van de digitale bijeenkomsten en de informatie voort komend uit dit netwerk bundelen we op deze website.

Netwerkbijeenkomst 4 maart verschoven naar donderdag 18 maart om 10.00 uur

Op 4 maart aanstaande stond de volgende netwerkbijeenkomst gepland, echter op dit moment wordt er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook een online bijeenkomst gehouden: Regionale Werktafel – Aanpak Jeugdwerkloosheid. Vandaar dat wij ons volgende netwerkbijeenkomst verschoven hebben naar 18 maart aanstaande om 10.00 uur.

Lid worden van dit netwerk? mail naar matchopmeedoen@regiogv.nl

Of volg onze groep op LinkedIn.