Webinar 1 oktober 2020

voor inwoners, met gemeenten

Hierboven de opname van de webinar van het netwerk Match op Meedoen d.d. 1 oktober 2020.

Programma:
  • Voorstellen nieuwe hosts netwerk Match op Meedoen
  • Informatie over het Regionaal Bureau Leerlingzaken
  • Voortzetting netwerk
  • Training #WelkeToekomstKiesJij
  • Actieplan SBB in verband met tekort aan leerbedrijven en stageplaatsen
De presentaties van deze webinar:

Aanvullend op de presentatie van Henk Harink, de volgende informatie:

Het UWV rapport, waarnaar verwezen wordt, is hier te vinden: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/kansrijke-en-minder-kansrijke-beroepen-sinds-corona-13-augustus-2020.pdf.

Een link https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd van de site van bijvoorbeeld per regio de 10 meeste kansrijke opleidingen.

De site https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder/actuele-cijfers voor de actuele cijfers van de tekorten ook weer per regio en sector.

 

Volgende netwerkbijeenkomst

De volgende netwerkbijeenkomst Match op Meedoen in de vorm van een webinar is gepland op 26 november aanstaande vanaf 10.00 uur.

Nog niet op de maillijst van dit netwerk? En wel belangstelling?

Stuur een mail naar matchopmeedoen@regiogv.nl