voor inwoners, met gemeenten

Hierboven de opname van de webinar van het netwerk Match op Meedoen d.d. 1 oktober 2020.

Programma:
  • Voorstellen nieuwe hosts netwerk Match op Meedoen
  • Informatie over het Regionaal Bureau Leerlingzaken
  • Voortzetting netwerk
  • Training #WelkeToekomstKiesJij
  • Actieplan SBB in verband met tekort aan leerbedrijven en stageplaatsen
De presentaties van deze webinar:

Aanvullend op de presentatie van Henk Harink, de volgende informatie:

Het UWV rapport, waarnaar verwezen wordt, is hier te vinden: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/images/kansrijke-en-minder-kansrijke-beroepen-sinds-corona-13-augustus-2020.pdf.

Een link https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/dashboards-basiscijfers-jeugd van de site van bijvoorbeeld per regio de 10 meeste kansrijke opleidingen.

De site https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder/actuele-cijfers voor de actuele cijfers van de tekorten ook weer per regio en sector.

 

Volgende netwerkbijeenkomst

De volgende netwerkbijeenkomst Match op Meedoen in de vorm van een zoommeeting: 26 november 2020.

Nog niet op de maillijst van dit netwerk? En wel belangstelling?

Stuur een mail naar matchopmeedoen@regiogv.nl