Ouders zoeken voor hun kind een schoolomgeving die aansluit bij de eigen waarden en levensovertuiging. In het Nederlandse schoolsysteem is ruimte voor uiteenlopende schooltypen. Is er geen school in uw buurt die aansluit bij uw levensbeschouwelijke richting? Dan kunt u als ouders een beroep doen op een vrijstelling van inschrijving.

Wat moet ik doen?

  • U geeft schriftelijk aan waarom u bezwaar heeft tegen de richting van alle scholen in de buurt.
  • Uw kind mag in het jaar voorafgaand aan de kennisgeving niet op een school/ een van deze scholen ingeschreven zijn geweest.
  • U moet jaarlijks, voor 1 juli een beroep doen op deze vrijstelling.
  • Wij toetsen het beroep op vrijstelling.