U heeft alleen recht op extra vakantieverlof wanneer u vanwege uw beroep niet met uw gezin op vakantie kunt tijdens één van de reguliere schoolvakanties. De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:

  • Een verlofaanvraag moet ten minste 8 weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de school.
  • De directeur van de school beoordeelt of aan de gestelde voorwaarden is voldaan.
  • De vakantie mag nooit langer duren dan 10 schooldagen.
  • De vakantie mag nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
  • Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur? Dan kunt u hier schriftelijk bezwaar tegen maken.

Wat moet u doen?
Download hier het formulier-vakantie-buiten-schoolvakanties en het formulier-vakantieverklaring en lever deze in bij de directeur van de school.