In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. Twijfelt u over de aard van de omstandigheden, en of dit onder bijzonder schoolverlof valt? Kijk op de website van de rijksoverheid

Minder dan tien schooldagen verlof?
Dan kunt u contact opnemen met de school waar uw kind les krijgt. Vul onderstaand formulier in en lever deze in bij de directeur van uw school. Download formulier >

Meer dan tien dagen verlof?
In dat geval beoordelen wij uw verzoek. Vul hier uw aanvraag in en stuur deze naar het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Download formulier >